Measures to counteract delay in the arbitration proceedings
Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego

Andrzej Janik
2018 Acta Iuris Stetinensis  
Streszczenie Sprawność postępowania jest podstawową zachętą do wyboru arbitrażowej drogi rozstrzygania sporów. Doświadczenia praktyczne wskazują jednak, że jest to raczej postulat niż stan. To z kolei aktualizuje potrzebę identyfikacji przyczyn przewlekłości postępowania jak również rozważenia środków temu przeciwdziałających. Pojawiają się one już na etapie wszczęcia postępowania oraz kompletowania składu orzekającego wykazujących specyfikę nieobecną w jurysdykcji sądów powszechnych.
more » ... e związane z wszczęciem postępowania arbitrażowego mogą sprawić, że podstawowy skutek przerywający bieg przedawnienia staje się problematyczny. Może to udaremnić sens postępowania. Najistotniejsze ryzyko przewlekłości towarzyszy postępowaniu dowodowemu. Jest to pole dla szczególnej inicjatywy i konsekwencji składu orzekającego -aż do pominięcia spóźnionych wniosków dowodowych stron -w celu realizacji przyjętych ram czasowych postępowania. Poza tymi ramami znajduje się z natury rzeczy perspektywa sądowej kontroli wyroku arbitrażowego w następstwie skargi o jego uchylenie. Perspektywa ta nie może być modyfikowana umownie. Potencjał przewlekłości związanej z postępowaniem kontrolnym może być zredukowany jedynie poprzez wysoki standard samego wyroku arbitrażowego i właściwej procedury poprzedzającej jego wydanie. Słowa kluczowe: arbitraż, przewlekłość postępowania arbitrażowego, wszczęcie postępowania arbitrażowego, harmonogram postępowania, prekluzja dowodowa w arbitrażu
doi:10.18276/ais.2018.23-05 fatcat:op266derrvf77ktgqikcez7woi