The State Cannot Rely on Them?! German-speaking Jews in Poland and Czechoslovakia Immediately after the Second World War
Národně nespolehliví?! Německy hovořící Židé v Polsku a v Československu bezprostředně po druhé světové válce

Kateřina Čapková
2015 Czech Journal of Contemporary History  
doi:10.51134/sod.2015.003 fatcat:f74ssivxsvha5clzx4b2w5cowm