Hvordan står det til? Kjønnsperspektiv i utlysninger og tildelinger i Forskningsrådet

2011 Tidsskrift for Kjønnsforskning  
doi:10.18261/issn1891-1781-2011-02-09 fatcat:ddbzjpwlqzdexh7gxexexwabti