Kapitaal en arbeid

1867 De Economist  
Eerie verminderi~ng .Van~ de, werkuren in fabrieken~ ~is ~n~ ~den la~tsten ~tij&, zodw.el in Engeland als i n Frankrijk met:~ ,good g~ volg beproefd. ---lOuder ,goed gevoZg, verstaan wij hier,~ dat die kortere werk~ijd met~belioud derzelfde loonen woordeel, a~nbragt, niet alleen veer ; den,ilwerkman die,~ daardoor meet ~vr~jen ~jd bekomt, doch ook veer del,fabriekan~en, die, treffend~ geno.eg~ ev, enveel,: ja ten slotte, meer~,fabriekaat veer dezelfde onkosten ~er, kreger~ De heer Dollfus te
more » ... heer Dollfus te ~Tu~auSe~ in den ,.~,lzas, bekendiwegens de verbeteringen ~e hij reeds meermalen: in~ihetr lot~der. :arbeiders heeft a&ngebragt, meende .dat hot verlies van kraeh~ bij:den..~erk: man door een arbeid veto t~aalf uren te~ weeg, gebrag~,~ 0p .den duur nadeel~g zou kunnen zijn aan de nu~ige wer~ing.-~an .dien
doi:10.1007/bf02288512 fatcat:or2nipee3bf73f35bbwrb34sx4