IQLIM O'ZGARISHINING SOY SUVLARIGA TASIRI (OMONQO'TONSOY MISOLIDA)

N.I. Tirkashev, M.H. Toshova
2020 Science and Education  
Maqolada Omonqo'tonsoyning suv rejimi, suv sarfi, uni yil bo'yi suv bilan taminlovchi soylar, to'g'risida ma'lumot berilgan.
doaj:68b5261d0c7143ec9b85ab3321adff4c fatcat:erww33m67radzfrzfhof2nxyj4