Research progress on big data security technology

Xingyuan CHEN, Yuanzhao GAO, Huilin TANG, Xuehui DU
2020 Scientia Sinica Informationis  
doi:10.1360/n112019-00077 fatcat:xawjysrwonhybi6wwrgp2w7ihi