"Görünmez"i "görünür" yapmak: bir uzman olarak diliçi çevirmen

Safiye Gül AVCI SOLMAZ
2020 RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi  
Öz Bu çalışma, diliçi çeviri eyleyicilerinin disiplinlerarası görünürlükleri arttırmada oynadığı rolü, çevirmen ön sözleri aracılığıyla, irdelemeyi amaçlamaktadır. "Translators' Prefaces as Documentary Sources for Translation Studies" adlı makalesinde, Rodica Dimitriu, hem çevirmen görünürlüğünün arttırılmasında hem de kuramsal araştırmalara veri sağlamada çevirmenler tarafından yazılan ön sözlerin önemine dikkat çekmektedir (2009). Bu görüşten hareketle, bu çalışmada çeviri eylemindeki amacın
more » ... eylemindeki amacın belirlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde, diliçi çevirmenlerin üstlendikleri uzman rolünü aydınlatmak amacıyla Koç Üniversitesi Yayınları'nın yayımladığı "Tefrika Dizisi" incelemeye alınmaktadır. Yazdıkları ön sözler aracılığıyla, çevirmenlerin aynı zamanda, çeviribilim alanında çoğu zaman göz ardı edilen diliçi çeviri bağlamında, kuramla uygulama arasındaki boşluğu doldurmaya katkı sağladığı düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Diliçi çeviri, diliçi çevirmen, amaç, uzman, görünürlük To make the "invisible" visible: intralingual translator as an expert Abstract This article aims to trace the role of intralingual translators in increasing the interdisciplinary visibility by analyzing translators" prefaces. In her article titled "Translators' Prefaces as Documentary Sources for Translation Studies", Rodica Dimitriu highlights the importance of prefaces written by translators in terms of making the practitioners visible and providing significant data to theoretical research (2009). Departing from this view, the translators' prefaces in "Tefrika Dizisi" (Serial Novel Series) published by Koç University Press will be analyzed with a view to shedding light on the agency of intralingual translators in determining the purpose of translational action and acting as an expert to achieve this purpose. It is supposed that the intralingual translation agents in the series also contribute to "bridging the gap between the theory and practice" especially with regard to intralingual translation which is mostly undermined in Translation Studies.
doi:10.29000/rumelide.813437 fatcat:chpzvxukcndfdjuj233dab6myq