Suvremene tendencije u razvoju stanovništva Hrvatske

Dražen Živić
2003 Diacovensia  
Stanovništvo Hrvatske se na prijelazu stoljeća našlo u prilično nezavidnoj situaciji, s dugoročnim i vrlo nepovoljnim demografskim tendencijama, procesima i strukturama, koji sve više postaju dominantnim ograničavajućim čimbenikom stabilnoga i prosperitetnoga demografskog, društvenog i gospodarskog razvoja zemlje. Posljedica je to uzročno-posljedične uvjetovanosti i prožetosti različitih «unutarnjih» i «vanjskih» odrednica demografskog razvoja, od kojih su mnoge na razvoj stanovništva Hrvatske
more » ... novništva Hrvatske djelovale, ili još uvijek djeluju, destabilizacijski. Nema nikakve sumnje da je stabilan, prirodan i pozitivan razvoj stanovništva jedna od temeljnih društvenih pa i nacionalnih vrednota u Hrvatskoj, jer je on – zbog niza svojih specifičnosti i dalekosežnih učinaka – zapravo jedna od rijetkih vrednota koje u svojoj punini i sveobuhvatnosti imaju osobito naglašeni egzistencijalni karakter za hrvatsku državu. Razvoj stanovništva Hrvatske danas karakteriziraju procesi ukupne i prirodne depopulacije te starenja stanovništva, kao dugoročni globalni demografski procesi, te parcijalni depopulacijski procesi, poput reprodukcijske i generacijske depopulacije. Navedenim procesima treba pridružiti i neravnomjernu naseljenost, tj. prostornu polarizaciju naseljenosti, kao regionalni izraz poremećene demografske slike hrvatske države. Zbog dugoročnog karaktera demografskih promjena, zbog sve nepovoljnijih tendencija u razvoju stanovništva, te zbog njihova regresijskog učinka na društveno-gospodarski razvoj zemlje, potreban je neodgodiv, cjelovito promišljen i proveden aktivan koncept populacijske i obiteljske politike.
doaj:53ffe41f45644b86bb5cda09ec4756d1 fatcat:23bgajhnerh3bna2u6j4j2ykba