Selami SERHATLIOĞLU İzzet ÖKÇESİZ Bilgisayarlı Beyin Tomografisinde Yabancı Cismi Taklit Eden Kontrast Madde Artefaktı: Olgu sunumu Contrast Agent Artefact Mimicking Foreign Body in Computerized Tomography: A Case Report

Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Dalı
unpublished
Acil servise baş ağrısı şikâyeti ile başvurularda anemnez ve fizik muayene sonrası en sık istenen radyolojik inceleme yöntemi Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT)'dir. BBT'de tesadüfen yabancı cisimlerin görüntülenmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Olgumuzun kontrastsız BBT'sinde; yıllar önce yapılan konvansiyonel myelografinin neden olduğu kontrast madde artefaktı yabancı cismi taklit etmekteydi. Bu olguyu yayınlamadaki amacımız; BBT nin yorumlanmasında artefaktlara dikkat edilmesinin önemli
more » ... edilmesinin önemli olduğu, daha önceki yıllarda konvansiyonel myelografi incelemesi yapılanlarda nadir de olsa kontrast maddeye ait artefaktın olabileceği ve bununda yanlış tanıya veya tanı koymada zorluğa neden olabileceğini vurgulamak istedik. Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı beyin tomografisi, yabancı cisim, kontrast madde, artefakt Computerized Cranial Tomography (CCT) is the most common radiologic diagnostic method performed after history taking and physical examination by patients accepted to the emergency department due to acute headache. It is common that foreign bodies are seen by CCT incidentally. In our case contrast agent persisting since conventional myelography performed years ago was mimicking foreign body. The purpose of reporting this case report is to emphasize the importance of detection of the artefacts which mostly occur because of conventional myelography performed years ago and may lead to errors or difficulty in diagnosis.
fatcat:psu2skjhzbda3fxwxdhy5nmfma