Bilim ve Yaratıcı Drama Eşliğinde Doğa Eğitimi

Pınar Özdemir, Nejat Akfırat, Ömer Adıgüzel
2009 Yaratıcı Drama Dergisi  
Bu çalışmanın amacı yaratıcı dramanın bir öğretim yöntemi olarak doğa eğitimi konusunda ilköğretim öğrencileri üzerindeki etkisini belirlemek ve çalışmaya dahil olan lider ve eğiticilerin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. TUBITAK destekli olan "Bilim ve Yaratıcı Drama Eşliğinde Doğa Tarihinden Doğa Müzesine Yolculuk" isimli bu çalışma; 2008 yılında üç ayrı dönemde Ankara ili Kazan ilçesine bağlı Yazıbeyli mahallesinde 2005 yılında kurulan "Ütopya" adlı Oyun Bilim ve Sanat merkezinde
more » ... zinde uygulanmıştır. Bu çalışma çerçevesinde adı geçen merkez, eğitim mekânı olarak kullanılarak ilköğretim okullarının dört ve beşinci sınıflarından oluşan 30' ar kişilik üç grup halinde 90 öğrenci grubuna bölgenin sahip olduğu kayaç, fosil ve mineral zenginliğini tanıtarak, bölgenin son 35 milyon yıllık dönemine ilişkin jeolojik ve paleoantropolojik evrimi tanıtılmıştır. Eğitime ilişkin konular, kendi alanlarında uzman, popüler dili olan eğitmenler tarafından verilmiştir. Tüm bu süreç için kullanılacak temel yöntem yaratıcı dramadır. Çalışma çeşitli arazi gezileri ile desteklenmiştir. 8 haftada gerçekleştirilen toplam 48 saat süren çalışmanın sonunda öğrencilerle ve eğiticilerle yapılan görüşmeler ve sürecin gözlemlenmesi sonucunda elde edilen sonuçlara göre çalışmaya katılan öğrencilerin doğa eğitimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandığı söylenebilir. Ayrıca çalışmaya katılan eğiticiler ülkemizde bu tür çalışmaların sayısının arttırılması gerektiğini söylemişler ve çalışmaya katılan öğrencilerin araştırarak ve gözleme dayalı olarak öğrendikleri bilgilerin anlamlı öğrenme sağladığı ve kalıcı olduğunu vurgulamışlardır. Anahtar Kelimeler: Yaratıcı drama, kayaç, fosil, değerli taş. Giriş Çocuk en erken yaşlardan başlayarak merak ettiği, görebildiği, dokunabildiği, duyabildiği, kısacası duyularını kullanabildiği, gözlemleyebildiği ve test edebildiği bir ortamda çok daha hızlı ve etkin bir öğrenme gerçekleştirilebilir. Bunu sağlayan ortamsa önceden yapılandırılmış etkinliklerin planlı bir şekilde sunulduğu sınıf ortamından çok, doğanın ta kendisidir. Doğal yaşam alanları, öğrenmenin en hızlı gerçekleştiği açık hava laboratuvarlarıdır. Doğal yaşama verilen zararlar, bunun neden ve sonuçları doğa eğitiminin çevre eğitimiyle kesiştiği önemli bir kavşak noktası olup, doğa eğitimi çocuklarımızın
doi:10.21612/yader.2009.006 fatcat:arqniyrcgvervpyak6vecrktza