ESTABLISHMENT OF THE OFFICIAL OBSERVERS INSTITUTE AS IMPORTANT FACTOR IN THE DEBELOPMENT OF ELECTION TRADITION IN UKRAINE

Ivan Pankevych, Ivan Franko National University of Lviv
2015 Visnyk of the Lviv University. Series Law  
Розглянуто проблему становлення інституту офіційних спостерігачів протягом останніх двох десятиліть новітньої історії української держави. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок про те, що інститут офіційних спостерігачів розвиває традицію виборності в Україні та є її невід'ємною складовою. Ключові слова: традиція виборності, вибори, офіційні спостерігачі. Протягом більше ніж двадцяти років існування новітньої української держави інститут офіційних спостерігачів було суттєво
more » ... ло суттєво реформовано та удосконалено. Так, І. Панкевич ISSN -0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 265
doi:10.30970/vla.2015.61.230 fatcat:cn27uhfdzzhr3jd344pmc637xm