Pozycja ustrojowa Prezydenta Nikaragui w kontekście nowelizacji Konstytucji z 10 lutego 2014 r

Joanna Składowska
2016 Białostockie Studia Prawnicze  
doi:10.15290/bsp.2016.20b.29 fatcat:fe545fd22zgkjbm5d6bzbr7v4a