Sinh-ortam süzgeçlerinin biyomedikal uygulama örneklerinin incelenmesi

Fatma Zuhal ADALAR, Ali KIRÇAY
2021 DÜMF Mühendislik Dergisi  
ÖZET Bu çalışmada sinh-ortam süzgeçlerinin biyomedikal uygulama örneklerinin bir incelemesi sunulmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşam standartlarının artması, düşük maliyetli ve pratik sağlık çözümleri ihtiyaçlarının bir araya gelmesi biyomedikal sistemlerin ilerleme hızını belirlemektedir. Günümüz biyomedikal sistemlerinin tasarım stratejileri, daha yüksek hız ve geniş dinamik aralık elde etmeye, daha düşük güç tüketimine ve taşınabilir tasarım sağlamaya yöneliktir. Bu nedenle, düşük besleme
more » ... limde geniş bir dinamik aralık sunma, doğrusallık ve düşük güç tüketimi sağlama, frekans karakteristiğinin elektronik olarak ayarlanması, küçük çip alanı gereksinimi gibi olumlu özelliklere sahip olan sinh-ortam süzgeçleri, son derece düşük güç dağılımı gerektiren biyomedikal uygulamalar için gittikçe önem kazanmaktadır. Elektroensefalogram (EEG), Elektrokardiyogram (EKG) ve Elektromiyogram (EMG) gibi düşük voltaj büyüklüğüne ve düşük frekansa sahip ana biyomedikal sinyallerin alınması sırasında bazı istenmeyen sinyaller oluşmaktadır. Bu istenmeyen sinyallerin biyopotansiyel sinyalden uzaklaştırılması için sinyalin özelliklerine göre çeşitli süzgeçleme işlemleri gerçekleştirilir. Bu çalışmanın konusu, biyomedikal uygulamalar için literatürde önerilen düşük güçlü ve düşük gerilimli sinh-ortam süzgeçlerinin incelenmesidir. ABSTRACT In this study, a review of biomedical application examples of sinh-domain filters is presented. Increasing living standards in developed countries and the combination of low-cost and practical health solutions determine the progress of biomedical systems. The design strategies of today's biomedical systems are aimed at achieving higher speed and wide dynamic range, lower power consumption and portable design. Therefore, sinh-domain filters, which have positive properties such as offering a wide dynamic range at low supply voltage, electronically adjusting the frequency characteristic, providing linearity and low power consumption, and the requirement for small chip area, are becoming increasingly important for biomedical applications that require extremely low power dissipation. During the acquisition of main biomedical signals with low voltage magnitude and low frequency, such as Electroencephalogram (EEG), Electrocardiogram (ECG) and Electromyogram (EMG), some unwanted signals occur. In order to remove these unwanted signals from the biopotential signal, various filtering processes are performed according to the characteristics of the signal. The subject of this study is to examine the low power and low voltage sinh-domain filters recommended in the literature for biomedical applications.
doi:10.24012/dumf.955658 fatcat:jpwexveegbfaxezxki52pbxsne