Upotreba dela intelektualne svojine u cyber prostoru

Žaklina Spalević, Miloš Ilić, Petar Spalević
2018 Proceedings of the International Scientific Conference - Sinteza 2018   unpublished
Odgovorno lice: Miloš Ilić e-pošta: milos.ilic@pr.ac.rs UPOTREBA DELA INTELEKTUALNE SVOJINE U CYBER PROSTORU INFORMATION SECURITY AND DATA SCIENCE Rezime: Brzi razvoj i upotreba informaciono komunikacionih tehnologija poslednjih godina doveli su do velikih promena u svakodnevnom životu i radu ljudi. Ove promene pre svega se ogledaju u količini informacija dostupnih u digitalnom obliku. Cyber prostor koji je nastao kao posledica digitalizacije sadržaja kao i stalne upotrebe informaciono
more » ... formaciono komunikacionih tehnologija i Interneta trenutno predstavlja najveći izvor informacija. Različiti oblici digitalnih informacija u cyber prostoru su dostupni korisnicima istog. Pored sadržaja koji su javno dostupni i mogu se koristiti bez ikakvih ograničenja u isto vreme veliki procenat digitalnih informacija je zaštićen pravom intelektualne svojine i autorskim i srodnim pravima. Uprkos primenjenoj zaštiti autorskih dela u praksi se javlja veliki broj zloupotreba. Cilj ovog rada je analiza trenutnog stanja primene mehanizama zaštite intelektualne svojine u cyber prostoru sa posebnim osvrtom na primenu ovih mehanizama u Republici Srbiji. Mehanizmi zaštite intelektualne svojine sagledani su kroz domen primene informaciono komunikacionih tehnologija, pravnih aspekata i registrovanih zloupotreba. Ključne reči: Copyright, open source, licence otvorenog tipa, cyber prostor, piratstvo. Sinteza 2018 submit your manuscript | sinteza.singidunum.ac.rs
doi:10.15308/sinteza-2018-50-57 fatcat:6olmm2qc7fcoteevsn7rzdqbem