Kvinnan, mannen och den moderna utvecklingen: Modernitet och genus i Elin Wägners och Ludvig Nordströms författarskap

Peter Forsgren
2015 HumaNetten  
Sammanfattning saknas
doi:10.15626/hn.20122902 fatcat:sy4uz7uvw5cd5ourqylxhkofea