Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri

Nazlı Gökçe, Anahtar Kelimeler, Sosyal Bilgiler, Öğretmen Adayları, Topluma Hizmet, Uygulamaları, Yard Doç, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
unpublished
Özet Öğretmenlerin toplumla bütünleşme ve toplumsal liderlik işlevini yerine getirme gibi önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bundan dolayı öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimleri sırasında bu yönlerini geliştirme amacı taşıyan deneyimler kazanmaları büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından, eğitim fakültelerinin programlarında yapılan değişiklikler çerçevesinde, 2006-2007 öğretim yılından itibaren topluma hizmet uygulamaları dersi okutulmaya
more » ... aşlanmıştır. Sosyal bilgiler eğitimi ile bireylerin toplumsallaşması, içinde yaşadıkları toplumun sorunlarına duyarlı bireyler olarak yetişmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle topluma hizmet uygulamaları sosyal bilgiler eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmada, sosyal bilgiler eğitiminde topluma hizmet uygulamalarının etkiliğini ortaya çıkarmaya yönelik sosyal bilgiler öğretmen adaylarının, gerçekleştirdikleri topluma hizmet uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri belirlenmiştir. Araştırmaya 2008-2009 eğitim-öğretim yılında, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 52 sosyal bilgiler öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada açık uçlu anket kullanılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Araştırma verileri tümevarım analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonunda, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına yönelik değerlendirmelerinin olumlu olduğu görülmüş, öğretmen adaylarına katkıları belirlenmiş, önerileri ortaya çıkarılmış ve mesleki yaşamlarında gerçekleştirebilecekleri çalışmalar tespit edilmiştir.
fatcat:7rhk257hzfggbdvbwqwme24aeu