Granice penalizacji

Jepsen Jørgen, Jasiński Jerzy
1985 Archiwum Kryminologii  
GRANICE PENALIZACJI WPROWADZENIE W artykule niniejszym przedstawione zostaną informacje pochodzące przede wszystkim z Danii, a nie z całej Skandynawii; dla celów porównawczych wykorzystałem jednak także dane z kilku innych krajów (w tym również skandynawskich). Określenia granice" w zastosowaniu do penalizacji używam w rozumieniu socjologiczno-prawnym, a nie prawniczym, co oznacza, że zajmować się będę górną i dolną granicą penalizacji, mając przede wszystkim na względzie zbiorowość ludzi
more » ... ionych wolności, i tylko posiłkowo rozmaite inne aspekty ustawodawstwa karnego i jego stosowania. Chciałbym skoncentrować uwagę na zmianach w polityce karnej i ich wpływie na zbiorowość uwięzionych oraz starać się uchwycić czynniki określające wspomniane wyżej granice, jak również warunkujące posunięcia zmierzające do reformy systemu karnego. Poruszając się po tak zakreślonym polu, będę wprowadzał rozróżnienie między granicami kryminalizacji, tj. zakresem czynów karalnych zgodnie z treścią odpowiedniego ustawodawstwa, interesując się też czynnikami sprzyjającymi dekryminalizacji, a granicami penalizacji, tj. wysokością kar orzekanych za rozmaite przestępstwa, mając na względzie zarówno kary pozbawienia wolności, jak i posługiwanie się innymi karami lub środkami, a także intensywność ścigania. Na kryminalizację i penalizację spoglądać można z różnych punktów widzenia; postrzegać je można w perspektywie: 1) instrumentalnej-jako techniki sterowania społeczeństwem (uzyskiwanie harmonii społecznej); 2) konfliktowej -jako mniej lub bardziej skuteczne środki społecznego ucisku; 3) ekspresyjnej -jako sposoby wyrażania określonych wartości cenionych w społeczeństwie; i wreszcie
doi:10.7420/ak1985b doaj:85d5d9b3caad40a9a51f7bcc8db64665 fatcat:o4twxnqxrbhifky2fkf7qkpy2e