Gellerman Saul W. Why «Good» Managers Make Bad Ethical Choices // Harvard Business Review

Fritzsche David, Huo Paul, Sugai Sakae, Dun-Hou-Tsai Stephen, Cheong Kim, Becker Helmut
1987 Professonal Ethics Journal   unpublished
115 жорсткою конкуренцією актуалізує необхідність об'єднання зусиль усіх його учасників не тільки, та не стільки в підвищенні ефективності бізнесу, а й в боротьбі за виживання та сталий глобальний розвиток. За умов усві-домлення професійних інтересів усіх учасників бізнес-середовища, реалізації механізмів «дифузії» власності (розширення участі співробітників у власності та управлінні), дотриманні етичних принципів по відношенню до суспільства, держави, бізнес-структури, особистості ділова етика
more » ... стості ділова етика перетвориться у рушійну силу подолання бі-льшості моральних проблем глобального бізнес-середовища. Список використаних джерел 1. Baumhart Raymond C., SJ.
fatcat:af6odp5k2jh5zbrxk7zt6uhpaq