Reply to "Basal takotsubo syndrome: a multifaceted entity with potential implications" and an update assessing myocardial work

Nikolaos Miaris, Nearchos Kasinos, Maria Karakosta, Sarantos Linardakis, Dimitra Maritsa, Nikolaos Patsourakos, Evangelos Pisimisis
2021 Revista Portuguesa de Cardiologia  
doi:10.1016/j.repc.2021.07.003 fatcat:kopta3g2wra73j32gbeoh644ia