Lviv region university students' ethnic identity formation

Marija Czepil, Alla Revt
2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio J Paedagogia-Psychologia  
<p>W artykule rozważane jest pojęcie "tożsamości etnicznej", opisano jego typy. Od tego, w jakim polietnicznym lub jednoetnicznym otoczeniu żyje osoba, zależy uświadomienie sobie przynależności etnicznej. Przeprowadzone badania psychologicznych cech tożsamości etnicznej studentów uniwersytetów we Lwowie ukazały, że charakteryzują się oni niskim i średnim poziomem etnonigilizmu, a także niskim i średnim poziomem izolacji etnicznej. Studenci o niższym poziomie etnonigilizmu mają wyższy poziom
more » ... ą wyższy poziom kontroli zewnętrznej niż osoby o poziomie niższym niż przeciętny. Osoby o niskim poziomie izolacji etnicznej mają wyższy poziom obojętności etnicznej i pragnienie statusu społecznego niż osoby o średnim poziomie izolacji etnicznej.</p>
doi:10.17951/j.2019.32.1.19-30 fatcat:oophqxsx6bgybnor62lweputyu