MODELOWANIE SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Z UŻYCIEM STANDARDU CIM IEC61970

Adam Rzepecki
2015 Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska  
Streszczenie. W niniejszym artykule przedstawiono ogólne zasady posługiwania się normą IEC61970. Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej opisano genezę powstania standardu, w drugiej jego strukturę i zależności. Na koniec zaprezentowano praktyczny przykład użycia wspomnianej normy w oparciu o wybrany model SEE. Dodatkowo, przedstawiono klasyfikację poszczególnych części standardu oraz omówiono ich znaczenie i zastosowanie. Abstract. The article describes general power system modeling
more » ... system modeling rules based on international standard IEC61970. Discussion has been divided on three stages. In the first case the genesis of standard has been shown. The second describes structure and dependencies. In the end of the article some practical example has been presented. Additionally, the classification of the various standard's parts categories has been shown.
doi:10.5604/20830157.1166552 fatcat:dn6hxlgncfdkhhzlvksle6aucm