IDENTIFYING POORLY POLARISED AREAS AND THE PERSPECTIVES OF POLICENTRIC DEVELOPMENT IN BUZĂU COUNTY

Ilinca-Valentina Stoica, Radu-Daniel Pintilii
2008 Geographica Timisiensis   unpublished
Identifying poorly polarised areas represents a major objective of the interdisciplinary enterprise to attenuate terrirorial dysfunctionalities, the methodology being an instrument indispensable to decision-makers especially and to the policy of regional development in general. The individualisation of poorly polarised areas from Buzău county was done according to five criteria, each one involving a series of representative indices for emphasising territorial disparities. Thus, the following
more » ... s, the following criteria were quantified: the intensity of depopulation; the divergence of fluxes to various polarising centers; the precariousness of public services, including the minimal ones; low accessibility to modern means of transport; the low general level of education. As a result of centralising results, there follows that Buzău county features five poorly polarised areas, which face numerous dysfunctions forr the solving of which the adoption of a viable strategy is necessaryto result in a balanced territorial development. At present, one can notice the existence of some settlements (Buzău, Râmnicu-Sărat, Nehoiu, Pătârlagele, Berca, Pogoanele) that can act as potential centers of development, which might determine the attenuatiuon of territorial disparities and the integration of poorly polarised areas. Rezumat. Identificarea ariilor slab polarizate şi perspectivele dezvoltării policentrice în judeţul Buzău. Identificarea ariilor slab polarizate reprezintă un obiectiv major al demersului interdisciplinar de atenuare a disfuncţionalităţilor teritoriale, metodologia fiind un instrument indispensabil factorilor de decizie, în special, şi politicii de dezvoltare regională, în general. Individualizarea ariilor slab polarizate din judeţul Buzău s-a realizat pe baza a 5 criterii, în fiecare fiind agregați o serie de indicatori reprezentativi pentru sublinierea disparităților teritoriale. Astfel au fost calculate : intensitatea depopulării; divergenţa fluxurilor spre diferite centre polarizatoare; precaritatea serviciilor publice, inclusiv a celor minimale; accesibilitatea redusă pentru căile de comunicaţie modernizate; nivelul general de instruire scăzut. În urma centralizării rezultatelor se constată că judeţul Buzău prezintă 5 arii slab polarizate, care se confruntă cu numeroase disfuncţionalităţi, pentru a căror rezolvare este necesară adoptarea unei strategii viabile, care să inducă dezvoltarea teritorială echilibrată. În prezent, se observă existenţa unor localităţi (Buzău, Râmnicu-Sărat, Nehoiu, Pătârlagele, Berca, Pogoanele) care se pot constitui în potenţiali poli de creştere, ce pot determina atenuarea disparităţilor teritoriale şi integrarea ariilor slab polarizate.
fatcat:wkcmiwuv35dcvgilj3rraadeui