Security and Foreign Policy of the Russian Federation in Syria
Bezpečnostní a zahraniční politika Ruské federace v Sýrii

Lukáš Tichý
2015 Vojenské rozhledy  
Abstrakt Během arabského jara v roce 2011, když začaly protesty proti syrské vládě, bylo Rusko jedním z nejsilnějších podporovatelů režimu prezidenta Bašára Asada, který obhajoval právo užití vojenské síly ve snaze předejít povstání a zlomit jakýkoliv odpor. V současné době představuje Ruská federace jedinou mocnost, která poskytuje syrskému režimu prominentní diplomatickou ochranu a posílá mu dodávky zbraní, ačkoliv Moskva stále mluví o potřebě rovnováhy mezi soupeřícími stranami v Sýrii.
more » ... anami v Sýrii. Hlavním cílem článku je analyzovat motivy zahraniční a bezpečnostní politiky Ruské federace v podpoře syrského prezidenta Bašára Asada na pozadí ruských zájmů a vlivu norem. V teoretické rovině je článek založen na kombinaci přístupů konvenčního konstruktivismu a racionalismu, které ve vztahu k motivům ochrany a obhajoby vládnoucího režimu v Sýrii ze strany Ruska odráží řadu zásadních poznatků. Abstract During the Arab Spring Revolution, when the protests against the Syrian government began in 2011, Russia was one of the strongest backers of President Bashar al-Assad's regime, backing its right to use force if necessary to prevent or put down an uprising. Currently, the Russian Federation is the power which has most prominently provided a diplomatic shield for the Syrian state and bolstered it with arms supplies, although Moscow talks about the need to "balance" between the warring parties in Syria. The main aim of this paper is to analyze the motives of the foreign and security policy of the Russian Federation in support of Syrian President Bashar Assad in the background of Russian interests and influence of norms. At the theoretical level, the paper builds upon a combination of conventional constructivism and rationalism approaches, which in relation to the motives of Russian protection and defense of the ruling regime in Syria reflects a number of fundamental knowledge.
doi:10.3849/1210-3292.24.2015.02.037-050 fatcat:i674owubrnerdnfxxrs2yk4ife