Redefiniranje nacionalnog identiteta u Makedoniji. Analiza suprotstavljenih mitova o postanku i interpretacija kroz hegemonijske reprezentacije

Maja Muhić, Aleksandar Takovski
2014 Etnološka Tribina  
Ovaj se rad bavi simbolikom i recepcijom akhitektonskoga pothvata u glavnom gradu Makedonije, projekta Skoplje 2014. Kako bismo razumijeli raznovrsna simbolička značenja i recepcije toga projekta, posebnu ćemo pažnju posvetiti narativima makedodonskog nacionalnog identiteta koji su prethodili Skoplju 2014. Smatramo da Skoplje 2014 predstavlja monumentalni i spektakularni preokret u službenom narativu makedonskog nacionalnog identiteta. Glavne su teme ovoga rada prekid između prethodnog
more » ... prethodnog dominantnog narativa makedonskog nacionalnog identiteta i novog službenog diskursa koji je ponudio i ostvario projekt Skoplje 2014, te multikulturalne stvarnosti Makedonije. Ključne riječi: kulturni simbolizam, diskurs, značenje, semiotika, nacionalni identitet, antikvizacija, deosmanizacija, Skoplje 2014 Uvod U ovome se radu analiziraju planovi, interpretacije i odaziv na nedavni arhitektonski pothvat u Skoplju, glavnome gradu Republike Makedonije -projekt nazvan Skoplje 2014 (skrać. SK 2014). Kako bismo razumijeli raznovrsne simbolike i percepcije toga projekta, posebnu ćemo pažnju posvetiti narativima makedodonskog nacionalnog identiteta koji su prethodili SK 2014. Istovremeno, tvrdit ćemo da SK 2014 predstavlja monumentalni i spektakularni preokret službenoga narativa makedonskog nacionalnog identiteta. Prekid između prethodno dominantnog narativa makedonskog nacionalnog identiteta i novog službenog diskursa koji je ponudio i ostvario projekt SK 2014 jedna je od središnjih tema ovoga rada. U prvome dijelu rada analiziramo taj prekid propitujući načine na koje politike prostora i reprezentacije manifestirane u SK 2014 prerađuju premise nacionalnog identiteta stvorenog u kontekstu dvaju središnjih obilježja -jugoslavenskog (i socijalističkog) i osmanskog (i islamskog) nasljeđa. Činjenica da je makedonski nacionalni identitet značajno marginaliziran utjecajem ideologija država susjednih Makedoniji jedna je od inspiracija za ovaj projekt. Drugi se dio rada bavi tek naizgled javnom raspravom, u velikoj mjeri konstruiranom sukobljenim diskursima dviju političkih elita. Nadalje, tvrdit ćemo da je semiotička napetost obilježena vladinom političkom dominacijom nad kritikama opozicije dovela do podjele u makedonskoj političkoj i nacionalnoj stvarnosti.
doi:10.15378/1848-9540.2014.37.05 fatcat:hlhevcjugvdbjermaijondnn2m