Vad hände med 1990-talets stora förlorargrupper? Välfärd och ofärd under 2000-talet

Johan Fritzell, Michael Gähler, Magnus Nermo
2016 Socialvetenskaplig tidskrift  
Kommittén Välfärdsbokslut pekade ut tre grupper som speciellt missgynnades av 1990-talets kris: ensamstående mödrar, invandrare och ungdomar. I denna artikel studerar vi hur välfärden utvecklats för dessa grupper under 2000-talets första fem år. Vi fokuserar på tre centrala välfärdsdimensioner: arbetsmarknad, ekonomi och hälsa. Resultaten pekar bland annat på en polarisering av välfärden inom dessa grupper.
doi:10.3384/svt.2007.14.2-3.2591 fatcat:rjvkqnnqgzexzplmjsoyysfjhe