Lærergrupper på Facebook I

Håkon Naasen Tandberg, Knut Aukland
2020 Prismet  
I to sammenhengende artikler introduserer vi lærergrupper på Facebook som et nytt forskningsfelt i norsk kontekst. Vår studie undersøker RLE-lærergruppa, en Facebook-gruppe opprettet i 2015 av og for religionslærere. Gruppen har per januar 2020 over 2 800 medlemmer. Vi har samlet inn data på innhold og aktivitet i gruppen over en ettårsperiode fra 2018 til 2019 og kombinert en kvalitativ og kvantitativ koding av alle postene, samt hvem som poster. Denne første artikkelen kartlegger
more » ... legger medlemsmassen og innholdet i RLE-lærergruppa og analyserer dette i lys av tidligere forskning på sammenlignbare Facebook-grupper. Et sentralt funn er at gruppen fungerer som en arena for uformell, ikke-hierarkisk og brukerstyrt profesjonsfaglig utvikling ved at den setter religionslærere i kontakt med kollegaer, lærerutdannere, og andre aktører i feltet. Kommunikasjonen i gruppen har undervisningstips og ressurser med direkte relevans for klasserommet som hovedfokus, men tilbyr også faglige oppdateringer. Nøkkelord: Facebook, lærergrupper på Facebook, Facebook-grupper, RLE-lærergruppa, religionslæreren, profesjonsfaglig utvikling.[1] [1] Takk til Geir Skeie og Ida Naasen Tandberg for konstruktiv tilbakemelding på ulike stadier av arbeidet med denne artikkelen.
doi:10.5617/pri.7876 fatcat:ma7hmaqe6fearpwyg3v4secj4y