CREATIVE PERSONALITY OF THE WRITER: PROJECTION ON PSYCHOGRAPHY

Ольга Пуніна
2019 The Problems of Contemporary Literary Studies  
творча особистістЬ ПисЬменниКа: ПроеКЦіЯ на ПсиХограФіЮ Ольга Пуніна, канд. філол. наук, доцент Донецький національний університет імені Василя Стуса ORCID ID 0000-0001-9044-8121 punina@ukr.net Статтю присвячено розгляду авторських концепцій душевної організації письменника (психографії). Концепції психографії письменника, що свого часу були запропоновані у психоаналітичних студіях Степана Балея, Зіґмунда Фройда, характерологічних працях Олександра Лазурського, психопатологічних роботах Карла
more » ... перса й Ернста Кречмера, перегукуються в аспекті взаємообумовленості психологічної структури письменника і його літературної творчості. Йдеться про вплив на зміст художніх творів, на авторський стиль, творчу потенцію і творчий процес у цілому. Фахове прочитання особистості письменника психологами стає надійним методологічним підґрунтям для провадження в галузі літературознавства подальшої наукової інтерпретації психологічно-творчої сутності автора. Ключові слова: творча особистість письменника, психографія, психоаналіз, психологія індивідуальних відмінностей, психопатологія, душевна організація.
doi:10.18524/2312-6809.2019.28.165833 fatcat:z54yjin76jhpjni6wbrxelcam4