Jubileusz 100-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przemówienie Dziekana prof. Romana Budzinowskiego na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału

Roman Budzinowski
2019 Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny  
Poznań, 17 maja 2019 roku Każdy jubileusz jest okazją do wspomnień, do podsumowania dotychczasowych dokonań i snucia planów na przyszłość. Jako społeczność Wydziału świętowaliśmy już kolejne okrągłe rocznice, publikując z tej okazji okolicznościowe teksty. Uroczystości jubileuszowe wzmacniały naszą tożsamość, integrowały wokół spraw wspólnych, łączyły przeszłość z przyszłością. Dzisiejsze uroczyste posiedzenie Rady Wydziału z udziałem zaproszonych gości ma w sobie wiele symboliki. Dokładnie sto
more » ... liki. Dokładnie sto lat temu -17 maja 1919 r.odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału, na którym rozstrzygano trudne sprawy związane z początkiem działalności. Przywołanie tego dnia nie oznacza, że z nim należy wiązać początki Wydziału; wymienia się tu bowiem także inne daty, w tym między innymi 7 maja 1919 r., gdy został utworzony Uniwersytet z dwoma wydziałami: Wydziałem Filozoficznym i Wydziałem Prawa. Nie ulega wszakże wątpliwości, że wybór dzisiejszego dnia na uroczyste posiedzenie Rady Wydziału jest jak najbardziej uzasadniony. Jubileusz 100-lecia skłania do szczególnych refleksji nie tylko ze względu na czas, jaki upłynął od chwili utworzenia Uniwersytetu i Wydziału. Dla nas jako wspólnoty Jubileusz stanowi powód do zasłużonej dumy i radości. Jesteśmy jedynym uniwersyteckim wydziałem z taką tradycją, wydziałem, który istnieje od początku powołania Uniwersytetu. Jesteśmy jednocześnie Wydziałem, który na tej 100 lat trwającej drodze odnotował wiele sukcesów, a wśród swoich mistrzów i absolwentów miał i ma wiele osobistości, które są jego chlubą. Nie chciałbym, aby moje okolicznościowe przemówienie było zbyt formalne, suche, ograniczone do liczb i faktów, aczkolwiek i one są pożądane. Nie byłoby dobrze, gdyby było ono przepełnione emocjami. Trudno je przecież wyeliminować, jeśli mam świadomość współtworzenia historii Wydziału, a w pamięci różne wydziałowe wydarzenia z okresu już ponad półwiecza mojego związku z Wydziałem; z Wydziałem, który przez minione 100 lat zmieniał się, niekiedy nawet bardzo dynamicznie. Ale... Mimo funkcjonowania w różnych warunkach, okresami bardzo trudnych, zmian struktury, otoczenia oraz przemienności kolejnych pokoleń badaczy, Wydział jest ciągle ten sam, choć nie taki sam. Motywem mojego wystąpienia niech będzie hasło, które towarzyszy nam od 5 lat, to jest od 95. rocznicy utworzenia Wydziału, a mianowicie: Myśląc
doi:10.14746/rpeis.2019.81.4.1 fatcat:qnrfgq3e4fdz7ocq6big7tau5a