A Separating Method For NaH2 PO2 and NaCl Salts From Their Solutions Using Solid-Liquid Phase Equilibria

Vedat Adigüzel, Sevilay Demirci, Ömer Şahin
2017 Journal of the Institute of Science and Technology   unpublished
ÖZET: Sanayi ve geri dönüşüm sistemlerinde en önemli istek, elde edilecek ürünün en uygun ve en ekonomik olarak elde edilmesidir. Katı sıvı faz dengelerine uygulanan fizikokimyasal yöntemlerle yapılan çalışmalarda, istenilen kimyasalın hiçbir kimyasal katkı yapılmaksızın sadece çözünürlük farkına dayanılarak çözeltiden ayrılması için yöntem geliştirilmektedir. Bu çalışmada NaH 2 PO 2 ve NaCl tuzlarını içeren bir çözeltinin, 298.15 K'deki faz dengeleri ve yoğunluk, viskozite, tuzluluk ve
more » ... ik gibi fizikokimyasal özelliklerinin değişimi incelenmiştir. Ötonik noktada (denge halinde) üçlü sistem sırasıyla kütlece %1.83 NaCl, %46.43 NaH 2 PO 2 ve %51.74 H 2 O içermektedir. Ayrıca ötonik noktada yoğunluk 1373 kg m-3 , vizkozite 14.12 cP, iletkenlik 664 µS cm-1 ve tuzluluk 360 g kg-1 olarak ölçülmüştür. Katı fazda NaH 2 PO 2 .H 2 O ve NaCl tuzları tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Ayırma, fizikokimyasal özellikler, katı-sıvı faz dengeleri, sodyum hipofosfit. ABSTRACT: Obtaining the product that will be taken as the most convenient and the most economical is the most important demand within industrial and recycling systems. The method has been developed to sort the intended chemical out the solution just on the basis of the solubility variance without any chemical additives in the studies done with the physicochemical methods carried out solid and liquid phase equilibriums. In this work, the (solid-liquid) phase equilibrium of NaH 2 PO 2-NaCl-H 2 O ternary system at 298.15 K was studied experimentally. The solubility of the ternary system was measured using isothermal solubility equilibrium method and the corresponding phase diagrams were plotted. In the phase diagrams, there are two solid phase crystalline zones, which correspond to NaCl and NaH 2 PO 2 .H 2 O. The composition of ternary system's invariant point (as a weight) was characterized by as following; 1.83% mass NaCl, 46.43% mass NaH 2 PO 2 and 51.74% mass H 2 O. The density, viscosity, conductivity and salinity of invariant point are 1373 kg m-3 , 14.12 cP, 664 µS cm-1 and 360 g kg-1 , respectively.
fatcat:ulov67eqtvfq7p4f7khpt3i3k4