ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НЕУРЯДОВОГО СЕКТОРУ: АНАЛІЗ ПРОЄКТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІГС

Olena Dmytrenko
2020 International Journal of Innovative Technologies in Social Science  
Дане дослідження присвячене аналізу проєкту Національної стратегії розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні на 2021-2025 роки. Наразі розроблений документ вже представлений громадськості та тривають його обговорення по регіонах країни. Позитивною тенденцією в даному аспекті є вже сама процедура розробки та узгодження змісту Стратегії із залученням широкого кола стейкхолдерів. За результатами аналізу ми встановили, що стратегічні напрямки розвитку громадянського суспільства в
more » ... о суспільства в країні не змінились із 2016 року, хоча в новій Стратегії завдання поставлені чіткіше. Розподіливши завдання Стратегії за характером їх реалізації, ми встановили, що найбільше зусились протягом наступних п'яти років спрямують на вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності ІГС (37,9% завдань). Наскрізною темою всього документу відмітили розбудову підвалин для кристалізації сектору НУО у повноправного економічного гравця та виведення діяльності у неурядовому секторі у професійну площину. Встановили, що на практиці, неурядовий сектор протягом останніх чотирьох років підвищує свій потенціал як надавача послуг державі на ринкових умовах. Хоча й зафіксували невисоку активність серед регіональних НУО під час обговорення основоположного для них документу. Це своєю чергою актуалізує питання комунікаційного супроводу реалізації Стратегії, а також підіймає питання якісної системи її моніторингу та оцінки.
doi:10.31435/rsglobal_ijitss/30122020/7232 fatcat:3ywxic2ewzcpne6m5aq3yye3ba