Питання дотримання норм позиційного чергування у//в у навчальній літературі 60-х років ХХ ст

Зоряна Куньч, Національний університет «Львівська політехніка»
2020 Lìngvìstičnì Studìï  
На матеріалі навчальних посібників 60-х років XX ст., виданих у двох авторитетних видавництвах («Радянська школа» і «Наукова думка»), досліджено особливості позиційного чергування у//в як одного з важливих засобів досягнення милозвучності української мови. Методом суцільної вибірки виокремлено 815 позицій чергування у//в (евфонем). Нормативними з погляду сучасного українського правопису є лише 69,6 % від усіх опрацьованих випадків, а 30,4 % евфонем не відповідають нормам чинного правопису. На
more » ... ого правопису. На основі аналізу різних типів помилкових моделей у їх зіставленні з нормативними окреслено основні підстави для недотримання правил позиційного чергування у//в з проєкцією на сучасну нормативність. Це дало змогу підтвердити незаперечність постулату щодо уникнення збігів голосних та виявити надмірний формалізм у правилах щодо збігів приголосних. Ключові слова: українська мова, милозвучність, нормативність, засоби милозвучності української мови, позиційне чергування у//в. Сучасна мовна практика часто-густо демонструє порушення вимог чинного «Українського правопису» щодо досягнення евфонії (милозвучності) через позиційне чергування у//в. Правила, закладені в найважливішому правописному документі («Ukrayins'kyy pravopys» 2019), почасти не задовольняють ні мовців, ні авторів науково-публіцистичних або художніх текстів, адже формальне дотримання всіх норм позиційного чергування не завжди відповідає індивідуальному емоційно-естетичному сприйманню милозвучності. Іноді правила позиційного чергування у//в «виглядають спрощеними й механічними» (Nakonechna, Mentyns'ka 21). Визначний український мовознавець Юрій Шерех (Шевельов) зазначав: «В правописі [виділення наше -З.К.: не У правописі!] не мусять відбиватися всі звукові варіянти вимови, але речі, що мають істотне значення для системи мови, мусять знаходити своє відзеркалення» (Sherekh 396). Показово, що нормалізаційні праці щодо функціонування української літературної мови початку й середини XX ст. описували правила позиційного чергування у//в досить загальниково (Synyavs'kyy; Kurylo; Sherekh). Вважаємо це виправданим, адже для досягнення милозвучності важливе значення мають і такі важливі ортоепічні якості, як темп мовлення, інтонація конкретної фрази, фонетичне оточення (артикуляційна характеристика голосних та приголосних звуків), вузьке та широке евфонічні поля тощо. «Український правопис» 1946 р. у правилах позиційного чергування вживає некатегоричні формулювання з ремарками «звичайно», «як правило», «залежно від швидшого або повільнішого темпу мови. а також від © Куньч З., 2020 ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 40 (1) 8
doi:10.31558/1815-3070.2020.40.1.1 fatcat:sqcf3svjnjbbxlv2r6y64ie7we