Analysis of grammar errors in written production of Spanish as a foreign language of the adult students whose mother tongue is Serbian

Milica Djuricic
2014 Inovacije u Nastavi  
Стручни рад Граматичке грешке у писаној продукцији шпанског језика Резиме: Узимајући у обзир чињеницу да метода анализе грешака пружа значајне податке о начину на који ученици усвајају дати страни језик и које структуре изазивају потешкоће приликом тог процеса, у овом раду желело се испитати на које јединице треба посебно обратити пажњу на нивоу Б1 у шпанском језику. У раду се износе резултати истраживања у ком је учествовало тридесет студената друге године шпанског језика и хиспанских
more » ... хиспанских књижевности на Филолошком факултету у Београду. Грешке су анализиране на корпусу од тридесет писаних радова. Посебна пажња усмерена је на анализу граматичких грешака на плану морфологије у писаној продукцији које праве студенти шпанског језика који су изворни говорници српског језика. Резултати истраживања су показали да одређене јединице, иако су пређене на претходним нивоима, нису усвојене и да се правила не примењују доследно, што указује да захтевају додатну методолошку пажњу како би се избегло да се дате грешке појављују спорадично и на вишим нивоима. У вези са тим су и сугестије за третирање граматичких грешака у писаним радовима ученика, које су наведене на крају рада. Кључне речи: граматичке грешке, анализа, морфологија, српски језик, шпански језик.
doi:10.5937/inovacije1402131d fatcat:ooszxfzstjfuzhnvssfzcddeua