Kartų tarpusavio santykių problema

Z. Bajoriūnas
2016 Psychology. Research papers  
Siame darbe nagrinėjamos užsienio šalių mokslininkų mintys, susijusios su jaunosios kartos auklėjimo ir paauglių - teisės pažeidėjų bei nusikaltėlių - problemomis. Straipsnyje parodoma, kad kai kurie kapitalistinių šalių mokslininkai bando suabsoliutinti kartų konfliktą, esantį buržuazinėje visuomenėje, kaip pagrindinę priežastį, apsprendžiančią paauglių ir jaunimo elgesio pablogėjimą bei nusikalstamumo augimą. Kartų konfliktas, buržuazinių ideologų nuomone, nepriklauso nuo klasinės-politinės
more » ... lasinės-politinės visuomenės struktūros ir yra pasaulinis reiškinys, spartaus technikos, mokslo bei švietimo vystymosi pasekmė. Laikydamiesi tokios pozicijos, kai kurie kapitalistinių šalių autoriai bando nuslėpti pagrindinę priežastį, sukeliančią paauglių ir jaunimo elgesio pablogėjimą bei nusikaltimus,-kapitalistinį gamybos būdą ir jį atitinkančius visuomeninius santykius. Kapitalistinių šalių mokslininkų teiginiams autorius priešpastato kai kurių socialistinių šalių mokslininkų darbus, kuriuose ši problema sprendžiama marksistiniu požiūriu. Nagrinėjant užsienio šalių mokslininkų darbus, išryškėja ir autoriaus pozicija kartų tarpusavio santykių problemos klausimais.
doi:10.15388/psichol.1971.11.9255 fatcat:v5ylxwxkrjeuxfvdw4aqe3j36m