ОБРАЂИВАЊЕ ТЕМЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ САРАДЊЕ У ПОДУЧАВАЊУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ПОЛИЦИЈСКИМ ПОЛАЗНИЦИМА

Весна Трајковска, Зорица Трајкова
2017 БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ  
Овај рад се бави значајем језика и међукултуралнихвјештина као предусловима успјешне полицијске сарадње намеђународном нивоу. Имајући на уму експанзију енглеског језикана свјетском нивоу и његову улогу као lingua franca, логично је да једобро познавање енглеског неопходно за интеракцију и комуникацијуполицијских службеника из различитих лингвистичких и културнихсредина. Рад је посебно усмјерен на обрађивање теме међународнеполицијске сарадње у подучавању енглеског језика полицијскимполазницима
more » ... цијскимполазницима тако да је у њему представљен модел који је успјешнокориштен на Факултету безбједности у Скопљу. Тачније, у њему су датипримјери плана часа о теми међународне полицијске сарадње, заједноса вјежбама које имају за циљ да развију вјештине читања, говора,слушања и писања код полазника. Аутори представљају различитеактивности везане за ангажовање Европске уније у међународнимполицијским мисијама, с посебним освртом на вербалне и културалнеинтеракције чланова мисије који су распоређени у стране земље.
doi:10.7251/bpgbl1215349t fatcat:xr4up7l7gfdpfg5v65lafp6o3a