Eesti NSV floora. 11 [book]

Vilma Kuusk, Silvia Talts, Linda Viljasoo
1979
"Eesti NSV floora" XI köide on järjekorras viimne. Selles lõpetatakse üheiduleheliste klass. Käsitlemisele tulevad seltsid kommeliinilaadsed, kõrreliselaadsed, võhalaadsed ja pandanilaadsed väheste sugukondadega. Kui akad. Grossheimi süsteemi, mille järgi "Eesti NSV floora" on põhijoontes üles ehitatud, lineaarselt kujutada, järgneksid siin veel seltsid pajulaadsed ja kasuariinilaadsed, kuid esimene neist on ilmunud "Eesti NSV floora" VIII köites, teise seltsi esindajaid aga meil ei leidu.
more » ... meil ei leidu. Käesolevas köites esitatud seltsidest kaks — kommeliinilaadsed ja kõrreliselaadsed — kuuluvad samasse tüvesse IX ja X köites käsitletavate seltsidega, võhalaadsed ja pandanilaadsed aga koos siin mittekäsitletavate palmilaadsete ja pipralaadsetega moodustavad omaette tüve (1. joon.). Materjali esituses, nomenklatuurse osa vormistamisel ja käsitletud taksonite valikul on järgitud eelmistes köidetes väljakujunenud tavasid. Põhiline töö oli autorite vahel jaotatud järgmiselt. Kommeliinilised, võhalised ja lemlelised — V. Kuusk, bioloogiakandidaat, ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi nooremteadur; kõrrelised — L. Viljasoo, ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi nooremteadur; jõgitakjalised ja hundinuialised — S. Talts, bioloogiakandidaat, endine ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi vanemteadur. Kõrreliste üldkuju joonised on valmistatud kserograafi kaasabil, detailide mustandid on koostanud autor. Kõik levikukaardid ja valdava enamiku jooniseid on vormistanud kunstnik G. Muuga. Köite toimetajaks oli M. Kask.
doi:10.15159/eds.bk.21.11 fatcat:jxgtpercondgfpluk5okbs6hgq