CUSTOMS LEGISLATION EU IN THE FIELD OF SIMPLIFICATION OF CUSTOMS PROCEDURES AS A BASIC LEGAL MODEL FOR FURTHER EUROPEAN INTERGRATION OF UKRAINE

Sergii Denysenko, Vladyslav Dudchenko
2020 Knowledge, Education, Law, Management  
Анотація. Сучасний етап розвитку митної сфери України характеризується її реформуванням. Традиційні підходи та методи, що були запроваджені раніше, діють лише фрагментарно та не змінюють загальної картини. Тому єдиний шлях -це узгодження митного законодавства країни з вимогами Європейського Союзу. Основна мета гармонізації митного законодавства -здійснення законної і безпечної торгівлі між країнами на підставі єдиних правових стандартів та принципів. Спрощення і гармонізація митних процедур та
more » ... рактик є важливим чинником для виведення міжнародної торгівлі та спрямовують митні органи різних країн діяти в одній площині. Установлення індивідуальних національних митних правил призводить до погіршення зовнішньоекономічної діяльності країни в частині здійснення торговельних процедур. У статті зроблений аналіз нормативно-правових актів Європейського Союзу, що реґламентують спрощення митних процедур. На підставі цього доходимо висновку, що гармонізація національного митного законодавства із законодавством Європейського Союзу неможлива без розуміння особливостей правової природи законодавства Європейського Союзу. У статті також розглянуто перебіг узгодження митного законодавства України з нормами та стандартами Європейського Союзу у спрощенні митних процедур, надано пропозиції щодо її ефективної реалізації.
doi:10.51647/kelm.2020.3.1.30 fatcat:57l44isrfba45agg2sosbi6hsu