Viral Myocarditis: Clinical and Paraclinical Diagnosis

Gabriela CEOBANU, Clinical Emergency Hospital, Bucharest, Romania, Gina GHEORGHE, Ovidiu Gabriel BRATU, Nicolae BACALBASA, Mihaela C. OLARIU, Tiberiu Paul NEAGU, Camelia Cristina DIACONU, Clinical Emergency Hospital, Bucharest, Romania, University Emergency Central Military Hospital, Academy of Romanian Scientists, Bucharest, Romania, "Ion Cantacuzino" Clinical Hospital, Bucharest, Romania, "Matei Bals" National Institute of Infectious Diseases, Bucharest, Romania (+2 others)
2020 Modern Medicine  
Myocarditis is an inflammatory disease of the myocardium, that can be produced by a multitude of infectious or noninfectious agents. The incidence rate of the disease is between 10 to 22 per 100,000 individuals. Among the infectious causes, viruses are considered to be the most frequent pathogens. Regarding the clinical presentation, viral myocarditis may have a wide variety of manifestations, ranging from asymptomatic disease to chest pain, myalgia, fatigue, heart failure, arrhythmias and, in
more » ... rrhythmias and, in some cases, sudden death. A defi nitive diagnosis of viral myocarditis involves histological evidence for myocarditis associated with positive viral polymerase chain reaction (PCR). Endomyocardial biopsy represents the gold standard for diagnosis; in the absence of histological, immunologic and immunohistochemical criteria, a defi nitive diagnosis cannot be established. Rezumat Miocardita este o boală inflamatorie a miocardului, care poate fi produsă de o multitudine de agenţi infecţioși sau neinfectioși. Rata de incidenţă a bolii este cuprinsă între 10 și 22 la 100.000 de persoane. Printre cauzele infecţioase, virusurile sunt considerate cei mai frecvenţi agenţi patogeni. În ceea ce privește prezentarea clinică, miocardita virală poate avea o mare varietate de manifestări, de la boală asimptomatică la dureri toracice, mialgii, astenie fi zică, insufi cienţă cardiacă, aritmii și, în unele cazuri, moarte subită. Un diagnostic defi nitiv al miocarditei virale implică dovezi histologice pentru miocardită asociate cu reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) pozitivă pentru virus. Biopsia endomiocardică reprezintă standardul de aur pentru diagnostic; în absenţa criteriilor histologice, imunologice și imunohistochimice, nu se poate stabili un diagnostic defi nitiv. Cuvinte cheie: miocardita virală, biopsie endomiocardică, histologie.
doi:10.31689/rmm.2020.27.2.83 fatcat:nsg6xh5d3rhfbo2tmhdnc6tblq