Vibrations of foundation on elastic-plastic base at constant and periodical acting force

Ratomir Popovic, Milenko Ljubojev, Dragan Ignjatovic, Lidija Djurdjevac-Ignjatovic
2012 Rudarski radovi Bor  
Izvod U radu se analizira nelinearno stanje napon-deformacija pri konstantno delujućem opterećenju i sa periodičnim dejstvom. Rešenja se izvode za oblast elastičnih deformacija tj. Do stanja tla na granici proporcionalnosti i za elastoplastičnu oblast iza granice proporcionalnosti. Ključne reči: vibracija, frekvencija, napon proporcionalnosti, brzina, ubrzanje * Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor ** Ovaj rad je proistekao iz Projekta broj 33021 "Istraživanje i praćenje promena naponsko
more » ... romena naponsko deformacionog stanja u stenskom masivu" in-situ" oko podzemnih prostorija sa izradom modela sa posebnim osvrtom na tunel Kriveljske reke i Jame Bor", koga finansira Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije No 2, 2012. MINING ENGINEERING MINING AND METALLURGY INSTITUTE BOR YU Abstract This paper analyzes the nonlinear stress-strain state at constant applied loads and periodic effect. The solutions are carried out in the field of elastic deformations, i.e. to the soil condition at proportionality limit and elastoplastic area beyond the proportionality limit.
doi:10.5937/rudrad1202029p fatcat:f2netbwxdnf6xneb3g7zigyvzq