Forecasting the volatility of the return rates on the gold and silver markets, taking into account the asymmetry and long memory effects
Prognozowanie zmienności stóp zwrotu na rynkach złota i srebra z uwzględnieniem efektu asymetrii i długiej pamięci

Bogdan Włodarczyk
2017 Studia i Prace WNEiZ  
doi:10.18276/sip.2017.50/1-17 fatcat:iydfxiisfja45hnnjtjzgtqovm