JEAN GIONO'DAN BİR ÖYKÜ

Neriman ERATALAY
1978 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Deneme, öykü ve roman türünde çok sayıda eser vermiş olan Jean Giono'yu hem aslı, hem yaşamı, hem de eserlerine yansıyan evreni yö nünden bir "Akdenizli" ve bir "Akdenizli yazar" olarak niteleyebiliriz. Fran sa'nın güneyinde "Provence" bölgesinde doğmuş, orada yaşamış,başkent Paris bütün çabalarına rağmen bir iki kısa ziyaret dışında Giono'yu kendine çekememiş -ve içinde yaşadığı, karış karış dolaştığı, içine sindir diği, kendisiyle bütünleştiği bu yöreyi bütün kokusuyla, rengiyle,
more » ... giyle, sessizliğiyle, yalnızlığıyla, kalabalığıyla ve sevinciyle 1 eserlerinde yaşatmaya çalışmıştır. Manosque ve Contadour Giono'ya, eserlerine yakın ilgi duyan ların sürekli uğrak yeri olmuştur. Emil Ludwig, iklim koşullarının, deniz ve bitki örtüsünün kıyıda yaşayan insanların yaşamını, insan varlığının kıyıyı değiştirdiğinden çok daha fazla değiştirdiğini söyler 2 . Giono, deniz den uzaktır, ama yöre Akdeniz'in iklim ve doğa özelliklerine sahiptir. Pek çok Akdenizli yazarın eserlerindeki gibi onun yazınlarında da, rüzgâr, deniz, güneş, gök, bitki örtüsü ve hayvanlar bu Akdeniz evreninin öğeleri olarak, o evreni bize vermek üzere karşımıza çıkarlar. Kişiler, bu yörenin kişileridir, ama yörenin her köşesinde farklı davranış özellikleri gösterir ler, bu özellikleri ancak, daha genç bir banka memuru iken, görevli olarak, en ücra yerleşme yerlerini tek tek dolaşan gözlemci Giono sezip eserlerin deki kişilere mal edebilir. "Acımanın yalnızlığı" adıyla dilimize aktardığımız öykü 1932 yılında yayınlandı. Adını verdiği kitapta yirmi kısa öykü var. Jean Giono'da çok rastladığımız "su" teması bu ilk öyküde de yer almış. Bu kez söz konusu olan su deniz, göl, ırmak gibi geniş, yaygın değil, dar, derin, karanlık bir hacım: kuyu, korku simgesi.
doi:10.1501/dtcfder_0000000517 fatcat:njpek673krfo7my4faj2wxpooi