ДИНАМІКА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ, IL-4 ТА IL-6 ПРИ ГОСТРОМУ БРУЦЕЛЬОЗІ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ

E. M. Huseynov
2019 Інфекційні хвороби  
Бруцельоз залишається глобальною проблемою для багатьох країн. Метою дослідження було визначення динаміки показників IL-4 та Il-6 у хворих на гострий бруцельоз під впливом лікування. Пацієнти і методи. Обстежено 178 хворих з клінікою гострого бруцельозу, які зверталися за медичною допомогою. Специфічні методи дослідження проводили методом ІФА з виявленням IgM та IgG. Згідно з критеріями включення в дослідження, зі 178 обстежених хворих повністю відповідало всім критеріям лише 120 осіб, які і
more » ... 120 осіб, які і склали основну групу. До конт­рольної групи увійшло 30 практично здорових осіб. Серед обстежених переважали особи чоловічої статі – 75,0 %. Середній вік пацієнтів з бруцельозом становив (35,9±2,8) року. Результати досліджень та їх обговорення. У хворих на гострий бруцельоз найчастіше виявляли наступні клінічні симптоми: гарячку – у 86,7 % осіб, загальну слабкість – у 87,5 %, пітливість – у 70,0 %, а також артралгії у 64,2 % пацієнтів. Тоді як найрідше хворі вказували на наявність міалгій – у 35,0 % та втрату маси тіла – у 25,8 % хворих. При об'єктивному обстежені було виявлено, що 77,5 % осіб мали ті чи інші проблеми з боку серцево-судинної системи, тоді як ураження статевої системи у вигляді орхіту мало місце лише в 1 хворого (0,8 %). Була встановлена достовірна різниця між показниками загального аналізу крові та біохімічних показників серед основної групи до та після лікування і здоровими особами. Так, виявлено, що рівень IL-4 в сироватці крові хворих на гострий бруцельоз до лікування становив (11,3±0,7), а рівень IL-6 – (15,3±1,4) пг/мл проти (15,3±1,4) та (8,5±0,9) пг/мл після терапії відповідно. Висновки. Рівні АЛТ та АСТ до лікування були в 1,7 та 1,9 разу вищими порівняно з показниками після терапії та в 1,9 і в 2,5 разу – порівняно з показниками контрольної групи. Рівні IL-4 та IL-6 були в 1,6 та в 1,8 разу вищими у хворих на гострий бруцельоз до лікування, та в 1,8 та в 2,0 рази вищими порівняно зі здоровими особами.
doi:10.11603/1681-2727.2019.2.10323 fatcat:hdfztlzg2vgzxneuej3ap7zcpe