Primary Pulmonary Leiomyosarcoma: A Case report

Ilgin Timarci, Gülistan Karadeniz, Gulru Polat, Fatma Demirci Üçsular, Görkem Vayısoğlu Şahin, Enver Yalnız, Nur Yücel
2019 Respiratory Case Reports  
Özet Leiyomyosarkom düz kaslardan köken alan malign mezenkimal tümördür. Sıklıkla uterus, retroperitonium ve intraabdominal bölgeden kaynaklanırken primer pulmoner kökenli olarak da görülmektedir. Kırk üç yaşında, nefes darlığı yakınması ile başvuran primer pulmoner leiyomysarkom tanısı konan kadın hasta nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Pulmoner, Leiyomyosarkom, mezenkimal tümör. Abstract Leiomyosarcoma is a malignant mesenchymal tumor originating from smooth muscle,
more » ... m smooth muscle, and frequently from the uterus, retroperitoneum and intraabdominal region, and is of primary pulmonary origin. We present the rare case of a 43-year-old female patient with primary pulmonary leiomyosarcoma who was admitted with shortness of breath.
doi:10.5505/respircase.2019.79847 fatcat:qdbqjld2sjaq3jh6fjylrwdqwi