Looduse-kultuuri ökokriitiline ümbermõtestamine Andrus Kivirähki ja Monique Roffey teoste näitel [Ecocritical rethinking of nature-culture on the example of Andrus Kivirähk's and Monique Roffey's works]

Maris Sõrmus, Suliko Liiv
2021 Philologia Estonica Tallinnensis  
Artiklis uuritakse looduse-kultuuri dualismi kujutamist Andrus Kivirähki ja Monique Roffey loomingu näitel. Toetudes materiaalsele ökokriitikale, analüüsitakse, kuidas kirjanikud looduse ja kultuuri vastandust ümber mõtestavad. Kõrvutades Roffey romaane "The White Woman on the Green Bicycle" (2009), "Sun Dog" (2002) ja Kivirähki romaani "Mees, kes teadis ussisõnu" (2007), ilmneb neis looduskultuuriline hägu- sus ja posthumaanne maailm, mis vaidlustab normatiivse inimkeskse vaatenurga.
more » ... osutavad antropotsentrismi kriitikale ja kultuuri muutumisele, laiendades agentsuse ja hääle loodusele ning dekonstruee- rides looduse ja kultuuri binaarsuse. Artiklis käsitletakse uusi teoreetilisi kontseptsioone keskkonnahumanitaariast: transkorporeaalsus, loodus- kultuurilisus ja agentsus. Esmalt keskendutakse hääle ja agentsuse ümbermõtestamisele, jõudes selleni, kuidas inimene ja loodus sulanduvad ühtseks looduskultuuriks.
doi:10.22601/pet.2021.06.04 fatcat:vql5rhc5vjapdausydyw67kupe