MOKYMO(SI) ERDVĖS FORMAVIMAS XXI AMŽIUJE: MOKYKLŲ IR VAIKŲ DARŽELIŲ LAUKO APLINKA

Jurga Kučinskienė, Vida Gerikienė¹
unpublished
Anotacija Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka apima ir fizinius, ir socialinius aspektus. Fizinė mokymo(si) erdvė vis dažniau laikoma vienu svarbiausių veiksnių, siekiant užtikrinti sėkmingą ugdymo įstaigos veiklą, sudarant sąlygas mokinių mokymuisi, žinių kūrimui ir dalijimuisi jomis. Tokiu būdu ir mokymo(si) erdvės lauko aplinka taip pat įtakoja visą ugdymo procesą. Mokymo(si) aplinka kuriama vadovaujantis funkcionalumo, šiuolaikiškumo, estetiškumo, ergonomikos bei žmogaus saugos principais.
more » ... edukacinis aspektas išreikštas silpnai. Labai nedaug dėmesio skiriama ugdomajai aplinkai lauke. Reikšminiai žodžiai: ikimokyklinio ugdymo įstaigų aplinka, bendrojo lavinimo mokyklų aplinka, želdiniai, mokymosi erdvė. Įvadas Įvairios paskirties miesto želdynai tai vienas iš svarbiausių miesto kraštovaizdžio objektų. Aplinka-gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų visuma (Bučas, 2008). Miestų planinėje erdvinėje struktūroje svarbią vietą užima gyvenamosios teritorijos kurios tiesiogiai susijusios su vaikų lopšeliais, darželiais ir mokyklomis. Įvairių paskirčių miesto želdynai, esanti svarbi miesto planinė erdvinė struktūros dalis, turi užtikrinti miesto aplinkos ekologinį stabilumą, miesto savitumą ir gerinti estetinę kokybę. Visi kraštovaizdžio architektūros objektai turi būti kuriami laikantis pagrindinių sistemos formavimo principų. Miesto želdynų sistemoje nemažas vaidmuo turi būti skiriamas socialiniam želdyno reikšmingumui, žmogaus gyvenimo, darbo, poilsio, mokymosi ir kitos aplinkos formavimui ir jos kokybės gerinimui. Pagrindiniuose Lietuvos švietimo dokumentuose pabrėžiama, kad vaikai turi būti ugdomi kūrybingoje, estetiškai tvarkingoje aplinkoje (Jakovlevas-Mateckis, 2014). Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka apima ir fizinius, ir socialinius aspektus. Fizinė mokymo(si) erdvė vis dažniau laikoma vienu svarbiausių veiksnių, siekiant užtikrinti sėkmingą ugdymo įstaigos veiklą, sudarant sąlygas mokinių mokymuisi, žinių kūrimui ir dalijimuisi jomis. Tokiu būdu ir mokymo (si) erdvės lauko aplinka taip pat įtakoja visą ugdymo procesą. Mokymo (si) aplinka kuriama vadovaujantis funkcionalumo, šiuolaikiškumo, estetiškumo, ergonomikos bei žmogaus saugos principais. Tačiau išanalizavus įvairių įstaigų aplinką pastebima, kad edukacinis aspektas išreikštas silpnai. Labai nedaug dėmesio skiriama ugdomajai aplinkai lauke. Tyrimo tikslas: išanalizuoti edukacinių erdvių formavimo galimybes ir principus mokyklų bei vaikų darželių aplinkoje. Tyrimų objektas: ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų aplinka.
fatcat:h67cmvtmqnghhkuhwlpzdnq374