Religion, hukommelse og viden - Jan Assmann, med udblik til Durkheim, Rappaport og Augustin

Hans J. Lundager Jensen
2008 Religionsvidenskapeligt Tidsskrift  
Den tyske egyptolog Jan Assmanns begreb om den 'kulturelle hukommelse' kan blive centralt for religionsvidenskaben. Dels er det relevant for den religionshistoriske forståelse af overgangen fra mundtlige religionsformer til former, hvor skriftligheden indgår som en essentiel del. Dels bidrager det til en understregning af hukommelsen som et essentielt tema i en generel religionsteori. Artiklen diskuterer Assmanns brug af Maurice Halbwachs og foreslår at se Assmanns teori som en reformulering af
more » ... en reformulering af indsigter, der går tilbage til Emile Durkheim og som genfindes i fx Roy A. Rappaports ritualteori. Afslutningsvis foreslås via Augustins begreb om memoria at udvide temaet 'hukommelse' til temaet 'viden'.
doi:10.7146/rt.v0i52.1720 fatcat:m4m64voib5fzxbpuppdi3va3de