Učitelé dějepisu: výuka nejnovějších dějin, historické vědomí a legitimizace školní výuky dějepisu

Karel Černý
2018 Orbis Scholae  
Abstrakt: Výzkumné sdělení se soustředí na problematiku výuky nejnovějších dějin na českých základních a středních školách. Snaží se identifikovat příčiny těžkostí tak, jak o nich hovoří učitelé. V tomto kontextu se text dále zaměřuje na historické vědomí učitelů dějepisu. V návaznosti na výuku nejnovějších dějin se pak dále soustředí na potenciálně problematické momenty spjaté s legitimizací školní výuky dějepisu. Studie byla zpracována na základě dat z pěti skupinových rozhovorů a s pomocí
more » ... litativní metodologie. Klíčová slova: historické vědomí, výuka dějepisu, kurikulum, nejnovější dějiny, učitelé dějepisu Abstract: Paper focuses on historical consciousness of primary and secondary school history teachers. In this respect, the study focuses on latent weaknesses or challenges related to legitimization of history as a school subject, self-perception of history teachers, taboos and especially the problem of teaching modern history. Study is based on empirical data collected during five focus group interviews which were analyzed using qualitative methodology. * Stať byla zpracována v rámci řešení projektu GAČR 403/09/0862 "Sociologický výzkum historického vědomí obyvatel České republiky".
doi:10.14712/23363177.2015.48 fatcat:lt4cysb7sbbxpaq2apm2vv2f3y