Biuletyn teologii laikatu

Czesław Parzyszek (ed.)
2018 Collectanea Theologica  
Collectanea Theologica 87 (2017) nr 2 BIULETYN TEOLOGII LAIKATU (130) ZAWARTOŚĆ: I. Istotne elementy duchowości małżeństwa i rodziny w świetle adhortacji Amoris laetitia; II. List apostolski papieża Franciszka Misericordia et misera. 1 I. ISTOTNE ELEMENTY DUCHOWOŚCI MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W ŚWIETLE ADHORTACJI AMORIS LAETITA Duchowość małżeństwa i rodziny to ostatni -dziewiąty -rozdział w adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia (19 marca 2016). Temat ten obejmuje dwanaście numerów: 313-325.
more » ... numerów: 313-325. Papież Franciszek stwierdza, że II Sobór Watykański, mówiąc o apostolstwie świeckich, podkreślił duchowość wypływającą z życia rodzinnego. Zatem papież przypomniał, że duchowości świeckich "szczególne znamię winna nadawać przynależność do stanu małżeńskiego i rodziny" (DA nr 4), oraz że troski rodzinne "nie powinny pozostawać poza sferą ich życia duchowego" (tamże). Ojciec Święty pragnie w tej adhortacji -jak stwierdza -"zatrzymać się pokrótce na opisie kilku podstawowych cech charakterystycznych tej specyficznej duchowości, która rozwija się w dynamice relacji życia rodzinnego" (nr 313). Należy zaznaczyć, że rozdział dziewiąty nie wyczerpuje elementów dotyczących duchowości małżeństwa i rodziny. W poprzednich rozdziałach jest bowiem zawarte rozważanie, że małżeństwo jest "darem" od Boga (nr 61); głęboką wspólnotą życia i miłości (nr 66, 80); sakramentem, a nie umową społeczną czy pustym rytuałem (nr 71-73; 77); jest sanktuarium życia (nr 83); szkołą cnót (nr 86). Rodzina jest komunią osób (nr 29); jest ikoną Rodziny z Nazaretu (nr 30, 65-66); jest znakiem, jak bardzo Chrystus umiłował Kościół (nr 73). Ponadto, w wielu miejscach adhortacji jest też mowa m. in. 1 Redaktorem Biuletynu teologii laikatu jest Czesław P a r z y s z e k SAC, Warszawa.
doi:10.21697/ct.2017.87.2.08 fatcat:43zuijsmwfhbpkjps3ay6k6xvq