МІСЦЕ МУЗИЧНО-ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ У ТВОРЧОСТІ РЕЖИСЕРІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ: МИСТЕЦЬКІ ПОШУКИ ЛЕОНІДА ОСИКИ

Катерина Cергіївна Ямборська
2016 Культура і мистецтво у сучасному світі  
Ямборська Катерина Cергіївна, аспірантка, Київський національний університет культури і мистецтв МІСЦЕ МУЗИЧНОФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ У ТВОРЧОСТІ РЕЖИСЕРІВШІСТДЕСЯТНИКІВ: МИСТЕЦЬКІ ПОШУКИ ЛЕОНІДА ОСИКИ У статті, в контексті мистецьких пошуків режисера Леоніда Осики визначено місце музично-фольклорної традиції як однієї з основних складових у диспуті між представниками напряму радянського соцреалізму та українського поетичного кіно 1960-х років. Проаналізовано значення народної музики як засобу
more » ... узики як засобу підсилення динамічності та емоційності драматургічної дії в роботах Л. Осики -шедеврах вітчизняної кіномистецької школи -«Камінний хрест» та «Захар Беркут». Ключові слова: Леонід Михайлович Осика, українське поетичне кіно, «шістдесятники», «Камінний хрест», «Захар Беркут». В контексте художественных поисков режиссера Леонида Михайловича Осыки в статье определено место музыкально-фольклорной традиции как основной составляющей в диспуте между представителями направления советского соцреализма и украинского поэтического кино 1960-х годов. Проанализировано значение народной музыки как способа усиления динамичности и эмоциональности драматургического действия в работах Л. Осыки -шедеврах отечественной кинематографической школы -«Каменный крест» и «Захар Беркут». Ключевые слова: Леонид Михайлович Осыка, украинское поэтическое кино, «шестидесятники», «Каменный крест», «Захар Беркут». In an article in the context of artistic research director Leonid Osyka Mikhailovich the place of music and folk tradition as one of the main components in the dispute between the direction of Soviet socialist realism and Ukrainian poetic cinema of the 1960s. Analyzed the importance of folk music as a means to gain agility and emotion dramatic action in the works of L. Osyka -masterpieces of national kinomystetskoyi school -«Stone Cross» and «Zakhar Berkut».
doi:10.31866/2410-1915.17.2016.156814 fatcat:zd6cihjmbnghjpr5riykrl7ojy