Development and introduction of new methods for determining mill capa city of boiler coalpulverization system

Степан Йосифович Мисак
2014 Tehnologìčnij Audit ta Rezervi Virobnictva  
Поводзинський Вадим Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра біотехніки та інженерії, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, e-mail: vnpovodzinskiy@mail.ru. Шибецкий Владислав Юрьевич, ассистент, кафедра биотехники и инженерии, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Украина. Поводзинский Вадим Николаевич, кандидат технических наук, доцент, кафедра биотехники и инженерии, Национальный
more » ... ациональный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Украина. УДК 621.311 РозРоБЛеННЯ та впРовадЖеННЯ НовиХ МетодІв визНаЧеННЯ пРодуКтивНостІ МЛиНІв пиЛосистеМ КотЛІв В роботі представлено апробовані та впровадженні у виробництво на теплових електричних станціях (ТЕС) нові методи визначення продуктивності кульових вентильованих млинів пилосистем пиловугільних енергоблоків потужністю 150-200, 300 МВт, що експлуатуються на теплових електростанціях України. Методи можуть бути використані в пилосистемах з промбункером та з прямою подачею вугільного пилу в паливню котла. Ключові слова: котел, кульовий млин, пилосистема, продуктивність млина, методи визначення продуктивності млина.
doi:10.15587/2312-8372.2014.25306 fatcat:gmflpfn3ljf43bplnasgmdrouu