Intelligent urban space as a factor in the development of smart cities

Dorota Jopek, Department of Regional Economy, Cracow University of Economics
2019 Technical Transactions  
Intelligent urban space as a factor in the development of smart cities Inteligentna przestrzeń miejska jako element kształtowania rozwoju Smart Cities Abstract A smart city is a city which, with the use of modern technologies, manages all areas of its functioning in order to optimise results of its development, create new values based on the cultural heritage and natural resources. However, it should be remembered that people create a city; therefore, the technology accompanying the idea of a
more » ... ing the idea of a smart city is only a tool that will be used by society in the process of the development. This paper aims to present the implementation of the objectives of intelligent urban space in the context of the concept of smart growth and the smart city. The author focuses on the analysis of selected approaches to shaping the intelligent city space related to activities within smart environment (blue and green infrastructure) and smart people and lifestyle (activity nodes and local centres). A smart' city creates intelligent space. Streszczenie Smart City to miasto, które dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii zarządza wszystkimi dziedzinami funkcjonowania w celu optymalizacji działań, tworzenia nowych wartości oraz pomnażania dóbr i zasobów. Jednak trzeba cały czas mieć na uwadze, że miasto tworzą ludzie, dlatego technologia towarzysząca idei miasta inteligentnego stanowi jedynie "narzędzie", które będzie wykorzystywane przez społeczeństwo. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie realizacji założeń inteligentnej przestrzeni miejskiej w kontekście idei inteligentnego rozwoju (smart growth) i inteligentnego miasta (smart city). Autorka koncentruje się na analizie wybranych kierunków kształtowania przestrzeni miasta związanych z działaniami w zakresie inteligentnego środowiska (błękitno-zielona infrastruktura) oraz inteligentnego społeczeństwa i stylu życia (węzły aktywności i centra lokalne). Inteligentne miasto tworzy inteligentną przestrzeń. Słowa kluczowe: inteligentna przestrzeń, jakość życia, Smart City, środowisko, lokalne centra
doi:10.4467/2353737xct.19.091.10873 fatcat:by4cbbpp5jbexismbkhfyomj7i